3021 Lőrinci, Herédi út hrsz. 050/30. info@balogmetal.hu

Unterlagen

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A.§ (2) e)  bekezdése alapján a szakreferens „Összefoglaló éves jelentést“ készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig, a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.

3021 Lőrinci, Herédi út hrsz. 050/30. info@balogmetal.hu