3021 Lőrinci, Herédi út hrsz. 050/30. info@balogmetal.hu

 • Home
 • KIR-MEBIR-EgIR Politika

KIR-MEBIR-EgIR Politika

A BALOG-METÁL Kft. vezetőségeként fontos számunka környezetünk védelme, a környezetszennyezés megelőzése, az energiahatékonyság, valamint munkavállalóink egészségének és épségének megőrzése, ezért az általunk végzett alumínium nyomásos öntészeti tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó folyamatainkat az ISO 14001 környezetközpontú, ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak megfelelően alakítjuk ki és tartjuk fenn.

Úgy fejlesztjük és irányítjuk működésünket, az életciklus szemléletet alkalmazva úgy választjuk ki az alkalmazott technológiákat, gépeket, a felhasznált anyagokat, alvállalkozókat és beszállítókat, hogy azok a környezetet kevésbé terheljék, energiahatékonyak legyenek, kisebb kockázatot jelentsenek akár egészségünk és biztonságunk, akár környezetünk szempontjából és segítség energiagazdálkodási teljesítményünk javulását.

Fontos, hogy munkatársaink tudatában legyenek tevékenységük következményeinek, akár a környezetvédelem, akár az egészségvédelem és munkabiztonság, akár az energiagazdálkodás tekintetében és értsék a hozott szabályok és keretek betartásának fontosságát.

Kiemelt területek, amire működésünk tervezése és irányítása során a legnagyobb figyelmet fordítjuk:

 • Tevékenységünk során keletkező hulladékok csökkentése, jogszabályoknak megfelelő, biztonságos gyűjtése, kezelése, lehetőség szerinti visszaforgatása vagy újra hasznosítása, valamint partnereink ösztönzése ugyanerre.
 • Veszélyes anyagok felhasználásából fakadó sérülések, egészségkárosodás vagy környezetszennyezés megelőzése, kevésbé veszélyes anyagok használata, ahol az lehetséges
 • Erőforrásaink hatékony felhasználása a selejtek csökkentése révén, energiahatékony működés
 • Legkorszerűbb technológiák, gépek alkalmazása a környezeti hatások, MEB kockázatok csökkentése, energiahatékonyság javítása érdekében, meglévő gépeink felújítása, jó állapotban tartása ugyanezen célokból

Mindezek érdekében, mint vezetők elköteleztük magunkat, hogy:

 • a vonatkozó környezet-, munka- és egészségvédelmi, energiahatékonyságra, az energiahasznosításra és az energiafelhasználásra vonatkozó jogszabályi és egyéb megfelelési kötelezettségeket teljesítjük, azoknak való megfelelést rendszeresen értékeljük
 • folyamatosan javítjuk környezeti, energiagazdálkodási, valamint munkahelyi egészség és biztonsági teljesítményünket, KIR, MEB és EgIR rendszerünket, a kitűzött célok és előirányzatok megvalósítása és a mindennapi jó szakmai gyakorlat révén
 • óvjuk környezetünket és megelőzzük a környezet szennyezését
 • biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítunk a munkával kapcsolatos sérülések és egészségkárosodások megelőzése érdekében
 • a tevékenységünkhöz kapcsolódó veszélyeket és azokból fakadó MEB-kockázatokat csökkentjük
 • a munkavállalókkal aktívan kommunikálunk és bevonjuk őket a munkahelyi egészség és biztonság hatékony megvalósításába.

Politikánkat megosztjuk munkatársainkkal, partnereinkkel és vevőinkkel, hogy fenti elköteleződésünket minden érintett megismerhesse.


2020.03.03.
Balog Tibor
Ügyvezető igazgató

3021 Lőrinci, Herédi út hrsz. 050/30. info@balogmetal.hu